Garanti

Steamery gir frivillig 1 års produsentgaranti ("Garantien") for hvert produkt som selges via nettstedet, konseptbutikken og popups. Garantien kommer i tillegg til, og ikke i stedet for, rettigheter som følger forbrukerkjøpsloven. Kunden har rett til å velge om hun/han ønsker å benytte seg av rettighetene som følger Garantien eller forbrukerkjøpsloven. For mer informasjon om forbrukerkjøpsloven, vennligst kontakt Forbrukerrådet.

Garantien dekker følgende
Steamery garanterer herved at produktet, i en periode på 1 år fra datoen for opprinnelig kjøp fra Nettstedet til Steamery, er uten mangler, forutsatt at produktet bare brukes i samsvar med publiserte retningslinjer Steamery har for produktet, inkludert produktets brukerhåndbøker, tekniske spesifikasjoner, etc., samt retningslinjene angitt i dette dokumentet.

Garantien gjelder bare produktet Kunden kjøpte til eget bruk, og ikke til videresalg.
Garantien gjelder ikke for
(a) produkter som ble kjøpt via andre plattformer enn nettstedet;
(b) problemer som oppstår mer enn 1 år etter datoen for det opprinnelige kjøpet fra Nettstedet til Steamery;
(c) kosmetisk skade, inkludert, men ikke begrenset til riper, bulker og ødelagt plast;
(d) skade forårsaket av eksterne årsaker, inkludert, men ikke begrenset til ulykke, misbruk, feilbruk, flytende kontakt, brann;

(e) skader forårsaket av drift eller bruk av produktet annet enn i samsvar med publiserte retningslinjer fra Steamery for produktet, inkludert produktets brukerhåndbøker, tekniske spesifikasjoner osv.; eller
(f) et produkt som har blitt endret på.

Hvis kunden sender inn et gyldig krav i løpet av Garantiperioden, vil Steamery, etter eget valg:
(a) reparere produktet; eller (b) erstatte produktet.

For informasjon relatert til garantitjenesten, vennligst kontakt Steamery via e-post på følgende adresse: [email protected]
Anbefaling
Produkter
Artikler